Zebranie sprawozdawcze za rok 2022

W sobotę o godzinie 18.00 w sali wiejskiej w Opatowie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze za miniony rok. Otwarcie zebrania i powitania gości dokonał Prezes OSP Opatów – dh Marcin Bizuga. Odczytano sprawozdanie z działalności za miniony rok, sprawozdanie finansowe oraz plany finansowe. Po odczytaniu sprawozdania i Wniosku Komisji Rewizyjnej, udzielono Zarządowi OSP absolutorium. Warto podkreślić, że było to pierwsze zebranie na nowej sali po czterech latach nieobecności spowodowanej budową tego pięknego obiektu.