Walne Zebranie Sprawozdawcze za miniony rok

W piątek o godzinie 18.00 w salce gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Opatowie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze za miniony rok. Otwarcie zebrania i powitania gości dokonał Prezes OSP Opatów – dh Marcin Bizuga. Odczytano sprawozdanie z działalności za miniony rok, sprawozdanie finansowe oraz plany finansowe. Po odczytaniu sprawozdania i Wniosku Komisji Rewizyjnej, udzielono Zarządowi OSP absolutorium. Na koniec zebrania Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie st. bryg. mgr inż. Wojciech Grabarek wręczył na ręce Prezesa Marcina Bizugi, decyzje o włączeniu jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Opatowie do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.