Strażacy na targach IFRE-EXPO w Kielcach 2019

W piątek 07 czerwca 2019 strażacy z naszej jednostki uczestniczyli na targach pożarniczych w Kielcach IFRE-EXPO 2019. Podczas wystaw można było podziwiać nowe wozy strażackie, sprzęt ratunkowo-pożarniczy. Jak również rozmawiać i wymieniać się wiedzą i informacjami z przedstawicielami firm, które udostępniały swój sprzęt. Od tego roku targi te organizowane będą co 2 lata.