O nas

OSP Opatów liczy 60 członków zwyczajnych w tym 9 kobiet. Członków wspierających jest 7, a członków honorowych 5.

Jednostka posiada również Młodzieżową Drużynę Pożarniczą (MDP) w liczbie 20 członków (10 chłopców, 10 dziewcząt)

Mogących brać udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych jest 24 członków. Wyszkolenie strażaków ochotników OSP Opatów jest następujące:

  • kierowców: 9
  • dowódców: 13
  • kwalifikowana pierwsza pomoc (KPP): 14
W akcjach ratowniczo gaśniczych mogą brać udział:
  Dowódzca Naczelnik Kierowca konserwator sprzętu ratowniczego Kierowca pojazdów uprzywilejowanych Komora dymowa Kwalifikowana
Pierwsza
Pomoc
Ratownik
techniczny
Kierowanie
ruchem
drogowym
Przyjmowanie
śmigłowca LPR
Kurs drwala, pilarza
Bizuga Marcin      
Froń Rafał              
Górecki Bartłomiej            
Górecki Dawid              
Górecki Jerzy                
Kanclerz Piotr  
Konieczny Marcin              
Kupczak Leszek      
Łakomy Marcin  
Łuczka Robert                
Maciołek Dawid          
Makieła Paweł              
Mega Radosław                  
Musiała Mateusz          
Ostroga Krzysztof            
Ostroga Marcin  
Pisula Wojciech          
Pryszmont Dawid              
Skiba Wojciech              
Smogur Bartosz              
Sobok Andrzej                  
Strzelecki Krzysztof                    
Szczepański Mariusz  
Wabinc Kamil              
Wabnic Tomasz              
Wiatrak Łukasz      
Wielgoś Rafał              
Woźnica Joanna