Marsz terenowy Dąbrowa 2019

W niedziele 8 września 2019 r. strażacy OSP Biadaszki zorganizowali kolejną edycję marszu terenowego dla dzieci i młodzieży drużyn pożarniczych z powiatu kępińskiego. O godzinie 13 nastało oficjalne otwarcie marszu przez prezesa OSP Biadaszki Krzysztofa Bryji. Celem imprezy była integracja Młodzieżowych Drużyn Pożarniczy. Przypomnienie i utrwalenie wiadomości z zakresu pożarnictwa, pierwszej pomocy, historii, powiatu, elementów musztry i sprawności fizycznej, umiejętność czytania mapy i orientacji w terenie. Na początku młodzi uczestnicy zostali poinformowani o panujących zasadach rajdu. Na szlaku znajdowały się bazy tematyczne, do których za pomocą mapy z naniesionymi wskazówkami uczestnicy musieli bezbłędnie dotrzeć. Każdej grupie towarzyszył druh „komisarz”, który nadzorował przestrzeganie regulaminu rajdu oraz odpowiedzialny był za bezpieczeństwo przynależnej mu grupy. Po zakończeniu rywalizacji komisja sędziowska podliczyła punkty i ogłosiła na wspólnej zbiórce zwycięską drużynę. Na koniec marszu uczestnicy zostali zaproszeni na wspólne ognisko.

Naszą jednostkę reprezentowali druhowie:

Opiekun: Łukasz Wiatrak, Marcin Ostroga,

Brali udział: Wiktoria Grzegorek, Martyna Małolepsza, Magdalena Makieła, Łukasz Kisiel, Dawid Pryszmont, Bartosz Smogur.

Zdjęcia OSP Biadaszki