Inspekcja gotowości operacyjnej

W środę o godzinie 9.17 w naszej remizie zawyła syrena. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie zarządziła inspekcję gotowości bojowej dla naszej jednostki jako niezapowiedzianą wizytację mającą na celu ocenę zdolności do reagowania na nagłe zagrożenie oraz stopnia przygotowania podmiotu krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego do podejmowania działań ratowniczych.

Sprawdzane i oceniane były następujące zagadnienia:

1) przebieg alarmowania,

2) gotowość członków ochotniczych straży pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych, w szczególności:
– stan wyposażenia indywidualnego członków ochotniczych straży pożarnych,
– ocena posiadanych uprawnień;

3) gotowość pojazdów, sprzętu ratowniczego i sprzętu łączności do natychmiastowego użycia;

4) wykonanie ćwiczenia mającego na celu sprawdzenie gotowości bojowej strażaków w akcji.

Inspekcja gotowości operacyjnej dla naszej jednostki wypadła bardzo dobrze. Sprzęt jest sprawny, utrzymany w ciągłej gotowości i posiada wszelkie niezbędne przeglądy i legalizacje.