Gminne zawody Sportowo-Pożarnicze 2019

W niedzielę 9 czerwca 2019 r. na boisku sportowym w Piaskach odbyły się Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Łęka Opatowska. W zawodach udział wzięło 28 sekcji z terenu Gminy Łęka Opatowska z 8 jednostek: OSP Biadaszki, OSP Łęka Opatowska, OSP Opatów, OSP Piaski, OSP Raków, OSP Szalonka, OSP Siemianice, OSP Trzebień. Komendant Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Paweł Taras wprowadził na płytę boiska drużyny oraz złożył meldunek o gotowości przystąpienia do zawodów sportowo-pożarniczych. Uroczystego otwarcia dokonał Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Jerzy Flaczyk witając wszystkich zawodników oraz gości. Konkurencje sportowo – pożarnicze nadzorował profesjonalny zespół sędziów powołany przez Komendanta Powiatowego PSP w Kępnie pod kierownictwem mł. kpt. Łukasza Goss. Drużyny rywalizowały ze sobą w dwóch kategoriach: w sztafecie pożarniczej oraz w ćwiczeniach bojowych. O miejscu zajętym przez drużynę decydował łączny czas ukończenia obu konkurencji. Jako pierwsi na starcie stanęli młodzieżowcy, po nich rywalizację rozpoczęli seniorzy. Wszystkie jednostki zacięcie walczyły o jak najlepszy czas. Licznie zgromadzeni widzowie mieli okazję podziwiać sprawność jednostek ze swoich miejscowości.

Po zaciętej rywalizacji klasyfikacja końcowa przedstawia się następująco:

Kategoria MDP żeńska:
I miejsce OSP Biadaszki
II miejsce OSP Piaski
III miejsce OSP Trzebień

Kategoria MDP męska:
I miejsce OSP Piaski
II miejsce OSP Biadaszki
III miejsce OSP Opatów I

Kategoria C – żeńska (seniorki):
I miejsce OSP Łęka Opatowska
II miejsce OSP Trzebień
III miejsce OSP Opatów

Kategoria A – męska (seniorzy):
I miejsce OSP Łęka Opatowska
II miejsce OSP Piaski
III miejsce OSP Opatów

Po oficjalnym ogłoszeniu wyników zawodów przez sędziego głównego, odbyła się uroczystość wręczenia nagród zwycięzcom. Puchary, medale, dyplomy oraz nagrody w formie bonów pieniężnych wręczyli: Wójt Gminy Adam Kopis, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Jerzy Flaczyk, Wiceprezes Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP Józef Skąpski oraz Skarbnik Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Mieczysław Brzeziński.

Dodatkowo wyróżniono najmłodszą uczestniczkę tegorocznych zawodów – Małgorzatę Nawrot z OSP Raków oraz najstarszego zawodnika Marka Lubojańskiego z OSP Biadaszki.

Wójt Gminy podziękował organizatorom za przygotowanie techniczne obiektu i urządzeń do przeprowadzenia zawodów oraz za obsługę i nadzór nad sprawnym przebiegiem rywalizacji. Przeprowadzane co roku zawody sprawdzają poziom wyszkolenia i umiejętności jednostek OSP. Przy okazji jest to sprawdzian własnych możliwości, poznanie swoich słabych stron, co pozwala w przyszłości przygotować się lepiej do prawdziwych działań przeciwpożarowych. Poza tym zawody to emocjonująca rywalizacja dla zawodników i świetne widowisko dla widzów.

Źródło: www.leka-opatowska.pl